Metsäpalvelua
Tarjoamamme metsäpalvelut
Voit valita käyttöösi juuri ne metsäpalvelut joita tarvitset:

Alkuselvityksessä käymme läpi metsäsi ja teemme luetteloimme kuviokohtaiset suositukset haluamasi hoitotavan ja tavoitteidesi mukaisista, lähivuosina tarvittavista toimenpiteistä. Saat myös arviot hoitotoimenpiteiden kustannustasoista ja mahdollisista myynti- ja avustustuloista. Huomioimme myös luontokohteet ja luonnonsuojelulliset näkökohdat. Metsätaloussuunnitelmasta on aina paljon apua ja taloudellista hyötyä. Neuvomme tarvittaessa sen päivittämisessä tai hankkimisessa.
Metsänhoitotöissä autamme tarpeen mukaan:

Teemme metsän istutuksia, heinäyksiä, taimikon perkauksia ja taimikonhoitoja.

Raivaamme vesakoituneita rajalinjoja ja metsäteitä.Suoritamme leimikoiden ennakkoraivauksia ja suunnittelemme ja merkkaamme säästöpuuryhmiä.
Copyright 2012 Viarina Oy
Autamme huolehtimaan metsästäsi
Huolenpitosopimusasiakkaamme saavat näitä palveluita muita edullisemmin. Lisäksi käymme heidän metsänsä läpi pari kertaa vuodessa. Näin varmistamme että kaikki on kunnossa. Mikäli alueella on pahempia myrskyjä käymme aina erikseen varmistamassa tilanteen. Seuraamme käynneillä myös mm. hirvi- ja hyönteisvahinkojen esiintymistä sekä ojituksen toimintaa. Ongelmatapauksissa otamme välittömästi yhteyttä ja teemme tarkistuksista aina kuvalliset kertomukset.